አድራሻ  አዲስ አበባ

አራዳ ወረዳ 2

ህብረት ኢንሹራንሽ ህንፃ 2ኛ ና 3ኛ ወለል

  • ስልክ 251115580147/0104
  • ኢሜል/Ombudsman@government.gov.et
  • Web-www.ethombudsman.gov.et
  • ፋክስ 251115580117/0094
  • ፖሰታ 2459